Efterlevnad och etik

Etiska riktlinjer och efterlevnad

First Whistle – Haltis visselblåsarkanal

Välkommen till ”First Whistle”, Haltis visselblåsarkanal. På Halti har vi förbundit oss till våra kärnvärderingar, vår uppförandekod och våra policyer, samt självklart gällande lagar och förordningar. Denna visselblåsarkanal som vi kallar ”First Whistle” är vår särskilda plattform för rapportering av eventuella misstänkta oegentligheter i Haltis verksamhet som rör lagar, vår uppförandekod, våra policyer eller våra värderingar. First Whistle-kanalen är tillgänglig för Haltis anställda och partner.

Våra värderingar

”Orädda, hållbara och med hög kvalitet – tillsammans” – dessa är de grundläggande värderingar som varje medlem i Halti-teamet upprätthåller. Dessa värderingar är i linje med våra etiska riktlinjer och utgör grunden för vårt dagliga arbete. Respekt och vänlighet vägleder oss i alla våra interaktioner. I vårt mångsidiga team uppmuntras varje individ att uttrycka sina åsikter, stötta sina kolleger  och känna sig trygg på sin arbetsplats. Diskriminering, mobbning och ojämlikhet oavsett typ är oacceptabelt, och vi är orädda i vår konfrontation av sådant beteende i vår gemenskap. Vi uppmuntrar starkt anonym rapportering vid första tecknet på misstanke om överträdelser av våra värderingar, policyer eller lagen. För att säkerställa konfidentialiteten hanteras First Whistle-kanalen av det oberoende tredjepartsföretaget Juuriharja

Så rapporterar du

Om du misstänker oegentligheter i Haltis verksamhet ska du skicka in en anonym rapport här. Rapporter kan göras på antingen finska, svenska eller engelska. När du lämnat in kommer du att få en mottagningsbekräftelse inom 7 dagar. Inom 90 dagar kommer du att underrättas om de åtgärder som vidtagits eller ska vidtas med avseende på det rapporterade problemet samt de bakomliggande orsakerna. Dina personuppgifter, till exempel namn, e-postadress eller IP-adress, kommer inte att lagras om de inte tillhandahållits av dig.

Mer information:

För mer information besök:

 First Whistle-kanalen är ett mycket viktigt verktyg i vårt efterlevnads- och hållbarhetsarbete. Vi uppmuntrar starkt rapportering vid minsta misstanke.

Observera att First Whistle-kanalen inte är avsedd för kundserviceärenden som till exempel reklamationer eller produktförfrågningar. Sådana frågor ska riktas till Haltis kundtjänst på +358 9 8520 8288 eller e-post asiakaspalvelu@halti.fi.

 

Haltis etiska riktlinjer

Utöver olika revisioner skriver varje leverantör till Halti också under Halti's eget Service Level Agreement -avtal, där arbetsgivaren garanterar grundläggande mänskliga rättigheter och en rättvis, respektfull behandling av varje direkt eller indirekt anställd hos Halti. Halti förväntar sig att alla affärspartners följer Amfori BSCI- och BEPI-koderna som är åtagandedokument för Amfori-medlemmar och deras affärspartners för att utöva omsorg om mänskliga rättigheter och miljöskydd i sina globala leverantörskedjor i enlighet med internationellt erkända principer. Halti accepterar inte tvångs- eller barnarbete, fångar eller olagliga arbetare, psykiskt eller fysiskt våld, disciplinåtgärder eller trakasserier. Diskriminering mot gravida kvinnor på arbetsplatsen är inte tillåtet. Vi rekommenderar också varje anställd att ansluta sig till sin branschs fackförening för att ha möjlighet att påverka gemensamt gällande arbetsvillkor och levnadslön.