HÅLLBARHET

We think ahead

Vår generation har alltid tagit vår rena natur som en självklarhet. Vi på Halti har siktet inställt långt in i framtiden och vi gör allt vi kan så att kommande generationer kan njuta av den såsom vi har kunnat. All Haltis verksamhet bygger på att respektera miljön och andra människor. Våra produkter är designade för friluftsliv och sport. Med vårt program för hållbar utveckling THINK AHEAD, tar vi ansvar för våra sociala, miljömässiga och finansiella fotavtryck. Vi har mycket arbete framför oss, men vi försöker kontinuerligt att göra bättre – i den enskilda produktens hela livscykel.

Bekanta dig med vårt hållbarhetsprogram på denna sida och hitta mera detaljerade siffror i vår årsredovisning.

Halti 2nd Round

HALTI 2ND ROUND

Det är viktigt för oss att ta hand om den cirkulära ekonomin och våra produkters hela livscykel. Vi designar tidlösa och hållbara produkter för att göra dem mångsidigt brukbara så länge som möjligt. Med Halti 2nd Round-konceptet för cirkulär ekonomi stöder vi våra kunder i återvinning och reparation. Via denna tjänst kan du både köpa, sälja, reparera och donera begagnade Halti-produkter.

FINSK DESIGN

Den finska naturen lär och inspirerar oss att skapa friluftskläder, skor och utrustning som tål tid och slitage.

Vi designar kläder och utrusting för alla årstider och för de mest krävande förhållanden. Med mer än fyrtiofem års erfarenhet överväger vi noga varje funktion, från det material vi väljer till den sista tekniska detaljen, så att du kan njuta av din produkt så länge som möjligt.

Våra produkter är designade på Haltis huvudkontor i Finland med hjälp av 3D-programvara. Detta hjälper oss att avsevärt minska mängden textilavfall, logistikutsläpp och användningen av naturmaterial.

Halti hållbarhet

VAD ÄR MINA KLÄDER GJORDA AV?

Vi strävar alltid efter kvalitet, de bästa tekniska egenskaperna och hållbarhet i våra produkter. Vi designar produkter som är ämnade för aktivitet utomhus. Vi lägger ner mycket arbete på att välja ut rätt material. För oss är det mer än viktigt att våra produkter inte bara är trygg för slutkonsumenten utan även för de som tillverkar dem och miljön omkring den. Med hjälp av strikta internationella certifikat kan vi minimera den negativa miljöpåverkan på människor och naturen. Dessutom ökar vi kontinuerligt användningen av återvunnet material i våra produkter.

Halti hållbarhet

VEM GÖR MINA KLÄDER?

Vi har långvariga relationer i vissa fall på mer än 40 år med de fabriker där våra produkter tillverkas. Vi vill öppet berätta var våra produkter tillverkas och vem som tillverkar dem. Fabriksarbetare är en viktig del av vår produktionskedja och vi vill ta väl hand om dem. Bland annat med hjälp av den globalt respekterade organisationen Amfori BSCI och egen övervakan ser vi till att arbetsförhållandena är socialt och etiskt acceptabla.

FÖRPACKNINGAR OCH LOGISTIK

Vi transporterar de produkter vi tillverkar i Asien och Europa till Finland med flyg, fartyg och tåg. Tillsammans med vårt försäljningsteam utvärderar vi våra inköp i god tid för att optimera produktion och transport.

Produkterna som transporteras från fabrikerna till Finland är förpackade i återvinningsbara plastpåsar som i sin tur är packade i återvinningsbar kartong. Produkterna packas så tätt som möjligt, men på ett sådant sätt att de inte sjunker orimligt eller kvaliteten inte blir lidande. Återvinningsbar plast är vårt val eftersom kläderna då håller sin kvalitet under transporten. Läs mer i vår årsredovisning.

TA HAND OM DINA KLÄDER

Våra kläder och utrustningar är utformade för att tåla tid och hårt slitage. Vi vill att våra produkter ska hålla i många år men vi behöver också din hjälp i kampen mot engångskonsumtion. Tvätta och underhåll dina kläder i enlighet med instruktionerna och laga och lappa kläder och utrustning så att du kan fortsätta använda dem så länge som möjligt. Vi hjälper dig gärna med råd och instruktioner.

VÅRT MILJÖARBETE

Vi har åtagit oss att följa det internationella initiativet Science Based Targets (SBTi). Inom ramen för detta initiativ kommer vi att fastställa utsläppsminskningsmål som stödjer Parisavtalets åtagande att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader Celsius. Våra mål kommer att gälla för hela vår värdekedja.

WWF GREEN OFFICE

Haltis huvudkontor i Sibbo, Finland har fått WWF Green Office-certifiering. Det är ett bevis på att vi tar hänsyn till miljöfrågor i våra verksamhetslokaler, beslutsfattande och verksamhet. Vi förbinder oss till de kriterierna ställs av WWF Green Office, sätter upp mål, mäter och rapporterar resultat och uppnår förbättringar i vårt miljöarbete.

ETISKA RIKTLINJER OCH EFTERLEVNAD

På Halti har vi förbundit oss till våra kärnvärderingar, vår uppförandekod och våra policyer, samt självklart gällande
lagar och förordningar. Vi uppmanar våra anställda och partners att rapportera misstänkt
oegentlighet genom vår anonyma "First Whistle" -kanal för visselblåsning.

Halti Hållbarhet

SAMARBETSPARTNERS

Ingen kan rädda världen ensam. Genom att arbeta tillsammans kan vi däremot göra under, ett steg i taget. Vi är medlem i nyckelnätverk som främjar och kräver hållbarhet. Vi deltar aktivt i olika projekt som främjar ansvarsfrågor under hela produktens livscykel.

  • Sedan 2010 har vår upphandlingsverksamhet styrts av Amfori-medlemskapet, vilket främjar rättvisa arbetsvillkor och tar hand om rättigheterna för våra underleverantörers anställda. Amforis verksamhetsprinciper (amfori Code of Conduct) är baserade på internationella överenskommelser.

  • Vi är en bluesign® system partner, vilket gör att vi kan övervaka våra underleverantörer mycket noga. Bluesign®-standarden består av fem principer: resursproduktivitet, konsumentsäkerhet, minimering av utsläpp i luft och vatten samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Genom bluesign® system- partnerskapet får vi också mycket viktig och utforskad information om lösningar för hållbar utveckling.

  • Som medlem i nätverket FIBS - företagsansvar deltar vi aktivt i arbete kring social påverkan för att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfulla aktiviteter och för att upprätthålla vår egen medvetenhet i vår verksamhet.

  • Som medlem i European Outdoor Group-organisationen deltar vi i vår industris hållbara utvecklingsprojekt och får förstahandsinformation om frågor som rör vår bransch.

  • Vi är medlem i Scandinavian Outdoor Group. Vi skapar nätverk med andra aktörer inom branschen och delar med oss och utökar vår egen expertis i frågor som berör hållbarhet.

  • Vi är medlem i Finish Textile & Fashion organisationen och deltar i deras hållbara utvecklingsprojekt och får förstahandsinformation om ansvarsfrågor som rör vår bransch.