Användarvillkor

Användarvillkor för Haltis nätbutik.

 1. Avtalsparterna
 2. Rätt att använda
 3. Registrering
 4. Användarens skyldigheter och ansvar
 5. Insamling och användning av personuppgifter
 6. Beställning
 7. Produktpriser
 8. Leverans
 9. Avbokningar och återbetalningar
 10. Ändringar
 11. Lösning av tvister

   

  1. Fördragsslutande parter

  Detta avtal innehåller villkoren för användning av Haltis nätbutik (Tjänst) som upprätthålls av Halti Oy (Tjänsteleverantör). Vid användning av Tjänsten, köpa produkter från Tjänsten eller registrering i Tjänsten, accepterar användaren villkoren i detta avtal och samtycker till att följa dessa villkor.

  Tjänsteleverantörens kontaktuppgifter:

  Halti Oy / Halti Nätbutik

  Massbyvägen 101,

  FI-01151 Söderkulla

  tel: +358-9 852081

  E-post: info@halti.com

  Affärs-ID: 1896680-7.

  Nätbutikstransaktioner och kundservice genomförs på finska, svenska och engelska.

  1. Rätt att använda

  2.1. Privatkunder : Tjänsten är avsedd för privatkunder som är minst 18 år.

  2.2. Företag : Företagen har också rätt att använda Tjänsten. Rätten att returnera varor enligt konsumentskyddslagen gäller inte för företag.

  2.3. Tjänsteleverantören äger alla rättigheter till innehållet i tjänsten.

  1. Registrering

  3.1. Användaren kan registrera sig som en Tjänste-användare genom att fylla i registreringsformuläret och genom att välja ett Användar-ID och lösenord. Användaren kan också beställa produkter utan att registrera sig.

  3.2. Genom att göra en beställning accepterar Användaren att han/hon har läst och samtycker till dessa villkor.

  3.3. Registreringen är gratis.

  1. Användarens skyldigheter och ansvar

  Användaren ansvarar för alla beställningar som görs med Användarens ID och lösenord för Användaren. Användaren ansvarar för förvaringen av sitt Användar-ID och lösenord.

  1. Insamling och användning av personuppgifter

  5.1. Tjänsteleverantören ansvarar för lämplig hantering av information som tillhandahålls av Användaren och för att skydda datasekretessen. Informationen som tillhandahålls av Användaren lagras i Tjänsteleverantörens kundregister. Obligatoriska uppgifter för att göra en beställning omfattar Användarens förnamn, efternamn, adress, postnummer, land, e-postadress och telefonnummer.

  5.2. Tjänsteleverantören lämnar inte ut de insamlade personuppgifterna till tredje part.

  5.3. Information från kundregistret får endast användas för elektronisk direktmarknadsföring om Användaren har samtyckt till sådan användning.

  5.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att lämna ut information om Användaren till myndigheter, om Användaren har brutit mot lagen och de accepterade principerna om moral.

  5.5. Användaren har rätt att kontrollera, korrigera eller ta bort sina uppgifter från kundregistret.

  5.6 Informationen från Användaren för Halti nätbutikens kundregister regleras av vår registerbeskrivning. Användaren ansvarar för att den givna informationen är sann och fullständig och för att uppdatera informationen, när det behövs. Vi lämnar aldrig ut information till tredje part. Genom att gå med i Haltis nätbutikskundregister godkänner du att du får meddelanden från Haltis nätbutikskundregister. Du kan när som helst avbryta medlemskapet genom att klicka på länken Avsluta prenumerationen i ett e-postmeddelande eller genom att skicka ett meddelande till info@halti.com och be att bli borttagen från e-postlistan. Om du säger upp medlemskapet på Haltis nätbutikskundregister får du inga meddelanden längre. Du behöver omregistrera dig, om du vill åter gå med i Haltis nätbutikskundregister.

  1. Beställning

  6.1. När en beställning görs hos Tjänsten bildas ett bindande kommersiellt avtal när Tjänsteleverantören skickar Användaren en orderbekräftelse som bekräftar tillgängligheten och leveransen eller produkten.

  6.2. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att inte acceptera en beställning. I ett sådant fall kommer Halti att utan dröjsmål kontakta kunden genom att använda de kontaktuppgifter som kunden lämnat.

  1. Produktpriser

  7.1 Produktpriser är de priser som anges i produktinformationen när beställningen gjordes.

  7.1 Fraktkostnader kommer att läggas till priset, såvida inte beställningen överstiger minimivärdet för gratis leverans. Betalningar är orderspecifika, om inte annat anges. Aktuell fraktkostnad anges i Tjänsten innan beställningen görs.

  7.3 Priserna och fraktkostnaderna anges i kronor (SEK).

  7.4 Vid försäljning och leverans av produkter omfattar priserna den mervärdesskatt (moms) som den finska lagstiftningen har fastställt.

  1. Leverans

  8.1. Tjänsteleverantören levererar de sålda produkterna till Användaren baserat på ett leveransavtal som gjorts med en tredje part.

  8.2. Fraktkostnader läggs till priset på beställningen. Fraktkostnaderna för respektive beställning visas i varukorgen i Tjänsten.

  8.3. Leveranstider för produkter är produktspecifika. Leveranstider beror på tillgängligheten av produkten och destinationen för försändelsen. De giltiga leveranssätten anges i Tjänsten.

  8.4. Tjänsteleverantören är inte ansvarig eller ansvarig för eventuella förseningar eller eventuella indirekta skador som orsakats av försenade leveranser på grund av händelser utanför dess rimliga kontroll (Force Majeure).

  8.5. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att skicka de beställda produkterna i flera olika paket.


  8.6. Tjänsteleverantören ansvarar för förlusten eller skadan på produkterna under leveransen.

  1. Avbokningar och återbetalningar

  9.1. Enligt den finska konsumentskyddslagen har kunden rätt att annullera en beställning genom att meddela Tjänsteleverantören detta inom 14 dagar efter mottagandet av beställningen. Rätten att avboka gäller inte för produkter som har modifierats i enlighet med kundens önskemål. Om en beställning returneras är köparen ansvarig för kostnaderna för att returnera ordern. Fraktkostnader ersätts om alla artiklar som ingår i beställningen returneras.

  Förutsättningar för återbetalning:

  Beställningen har annullerats i enlighet med försäljningsvillkoren genom att produkten returneras eller genom att det skriftligen meddelas Haltis nätbutik inom 14 dagar efter att beställningen mottagits;

  Produkten är oanvänd;

  Produkten är i samma skick som den var när den tas emot av köparen och alla delar av produkten är intakta och prislapparna är fortfarande bifogade;

  Produkten har placerats i originalförpackningen eller liknande förpackning.

  9.2. Produkten måste returneras omedelbart efter att beställningen annullerats.

  9.3. Den som returnerar ordern är ansvarig för eventuella skador under returförsändelsen.

  1. Ändringar av tjänsten och detta avtal

  Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i Tjänsten, villkoren och detta användaravtal.

  1. Lösning av tvister

  Eventuella tvister som inte kan avgöras genom förhandling avgörs i Helsingfors tingsrätt i enlighet med finsk lag.