Garanti

Våra produkter har 1 års garanti för material- och tillverkningsfel.

Du kan lita på Haltis kvalitet och det faktum att du kan använda den inköpta varan under en längre tid. Vid fel tar vi ansvar för våra produkter!

Enligt vår allmänna reklamationspolicy har alla våra produkter ett års garanti för material- och/eller tillverkningsfel som börjar från inköpsdagen.

Om du upptäcker en defekt, kontakta vår kundtjänst eller butiken där du köpte varan, så snart som möjligt. Vår kundtjänst ger dig vidare instruktioner. Om klagomålet anses vara motiverat, kommer vi att åtgärda eller byta produkten eller återbetala produktens pris till dig.

Klagomål på produkter som köpts från nätbutiken ska skickas till vår kundtjänst via e-post till: info@halti.com.

För att påskynda behandlingen av klagomål, vänligen inkludera följande uppgifter i ditt meddelande:
  • En så detaljerad beskrivning av problemet som möjligt
  • Ett fotografi/fotografier av produkten
  • Beställningsnummer eller en kopia av inköpsbeviset
  • Dina kontaktuppgifter
  • Vänligen referera till följande uppgifter i ditt meddelande: Reklamation: Ordernummer #XXXX (beställningsnumret på din beställning).
  • Så detaljerad information om produkten och defekten som möjligt kommer att hjälpa oss att lösa problemet.

Vi behandlar klagomål och andra meddelanden i den ordning de anländer och försöker svara så snart som möjligt. Vi kontaktar dig för ytterligare information, om det behövs.

Klagomål hjälper oss att förbättra vår service och vi välkomnar all feedback på våra produkter.