RÄKNA PRODUKTENS KOLDIOXIDAVTRYCK

FIBER- OCH ANNAN MATERIALPRODUKTION & FÄRGNING

För att minska våra produkters koldioxidavtryck, ökar vi användningen av återvunnet och förnybart material i våra produkter. Användningen av återvunnet material kan minska produkternas koldioxidavtryck med 44 - 80% beroende på fibertyp. Detta innebär att koldioxidavtrycket kan minska med 10-20% för en produkt om man använder istället återvunnet material.

I vår- och sommarkollektionen 2021 har 75% av produkterna återvunnet material och hela 81% i 2022s vår- och sommarkollektion. Den återvunna polyester vi använder är från biobaserade PET-flaskor och den återvunna nylonen kommer från postindustriellt textilavfall.

Om man ersätter ett ton jungfrulig polyester med sin återvinningsbara motsvarighet kan giftiga ämnen minska med upp till 90 %, energiförbrukningen med 60 % och utsläppen med upp till 40 %. Och, enligt studier, minskar återvunnet nylon utsläppen med 26% jämfört med jungfrunylon. För tillfället är det mesta av bomullen vi använder ekologisk men i vår – och sommarkollektionen 2021 kommer alla våra bomullsprodukter att ha 100% ekologisk bomull. Det uppskattas att man kan spara 62% av det primära energibehovet om man ersätter konventionellt odlad bomull med ekologisk bomull (för mer information läs här).

Dessutom fokuserar vi på färgningstekniker som minskar vattenförbrukningen. Genom att eliminera en våt färgningsprocess sparas pengar på vatten och kemikalier, och energibesparingar uppnås också.

ÅTERVUNNET GÖR SKILLNAD

Som friluftsvarumärke innehåller de flesta av Haltis högpresterande material polyester eller polyamid. Till exempel har en enda polyester t-shirt utsläpp på 5,5 kg koldioxidekvivalenter, jämfört med en bomulls t-skjorta som har 2,1 kg koldioxidekvivalenter. Men medan miljöpåverkan av dessa polyester / polyamidfibrer är stor, är också minskningen av den negativa miljöpåverkan stor vid byte från jungfruligt till återvunnet material. Här är några exempel:

En vind- och vattentät jacka med god andningsförmåga och förseglade sömmar har under hela sin livstid ett koldioxidavtryck på hela 72,7 kg koldioxidekvivalenter och förbrukar 2,08 m3 sötvatten och 992 MJ primärenergi (se hänvisning här). Genom att byta till återvunnen polyester i denna produkttyp har vi möjlighet att minska påverkan till 60,34 kg koldioxidekvivalenter.

Att tillverka en icke-tejpad högpresterande jacka i polyester är utsläppen 15kg koldioxidekvivalenter, men genom att byta till återvunnen polyester kan utsläppen minskas till 12,45 kg koldioxidekvivalenter.

Utsläppen för vindtäta vandringsskor med bra andningsförmåga är under hela dess livstid, 27,1 kg koldioxidekvivalenter, sötvattens-eutrofieringen är på 0,00734 kg och 476,5 MJ primärenergi förbrukas (se hänvisning här). Men genom att övergå till återvunnet material kan den globala uppvärmningspotentialen sänkas till 22,49 kg koldioxidekvivalenter.

FÖRPACKNINGAR

Våra kartonger och plastpåsar i polyeten är återvinningsbara. Vi har 95% återvunnet plastinnehåll i vår höst-och vinterkollektions 20/21 bulkproduktion och i vår- och sommarkollektionen 2021 kommer vi att ha 100% återvunnen polyeten i plastpåsarna.

År 2020 använde vi 178kg plastpåsar i polyeten och 4776 kg kartonger i vår bulktransport. Koldioxidavtrycket för våra plastpåsar (LDPE eller PET, polyeten) var 7 CO2/kg år 2020. Genom att ändra våra plastpåsar i polyeten till återvunnen plast kan vi minska koldioxidavtrycket, enligt studier, med 24%.

Vårt mål är att se till att alla våra plastförpackningar är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till 2025 i de länder där vi säljer våra produkter. Vi tittar på förpackningsavfall i samband med den lokala återvinningsinfrastrukturen. Om det finns system för att återvinna förpackningar – och fånga upp värdet i förpackningen som slängts – minskar detta den totala miljöpåverkan av förpackningsavfallet.

LOGISTIK

Vi har produktion i flera länder utomlands, i Europa men också i Finland. Våra transporter från Asien till Finland sker huvudsakligen med sjöfrakt, medan transporter från europeiska producenter till vårt centrallager till butiker huvudsakligen sker med tåg och lastbilar.

Under de tre senaste åren har antalet transporter från våra leverantörer till vårt centrallager minskat och därmed har även koldioxidutsläppen minskat med 7,67% från 759757 (kg CO2-eq) ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 701458 (kg CO2-eq) ton koldioxidekvivalenter år 2020.

Fastän vår flygfrakt ökade med 4,63%, pga turbulenser i marknader där snabba leveranser behövde prioriteras, var koldioxidutsläppen från källa till hjul mindre än år 2018.

År 2018 totalt 603832kg = 820,33 utsläpp per transporterad volym - koldioxidekvivalenter -från källa till hjul (g/ton-km/-g/TEU-km), medan år 2020 538857kg= 755,25 utsläpp per transporterad volym - koldioxidekvivalenter – från källa till hjul (g/ton-km/g/TEU-km).

Genom att använda 3D-designprogram har vi minskat mängden försäljningsprover med över 50% från vår- och sommarkollektionen år 2020 till 2021. Denna 50-procentiga minskning av flygfrakt av försäljningsprover från Asien till Finland motsvarar en minskning på 299,6 kg koldioxidekvivalenter enligt vår logistikpartner.

Dessutom är alla våra paketleveranser till kunderna klimatneutrala tack vare vår finländska partner POSTI och vår internationella logistikpartner UPS.

ANVÄNDNING OCH HANTERING AV UTTJÄNTA PRODUKTER

Vi tycker att hållbarhet är en designfråga. Vi har skapat ett koncept som heter "born to be recycled" (född för att återvinnas) – i dessa produkter tas produkternas hela livscykel noggrant i betraktande redan vid utformningen av dem. Vi designar produkter som håller länge, tål slitage och är lätta att laga, och när du tröttnat på produkten eller den är uttjänt är den lätt att återvinna. Ett perfekt exempel på detta är vår 100% återvinningsbara Next Generation Jacket och REISSU DrymaxX® 3-lager jacka.

Vi uppmuntrar våra kunder att använda våra produkter så länge som möjligt, laga dem vid behov och återvinna dem i framtiden.

PARTNERS

Ingen kan rädda världen på egen hand, men vi kan göra underverk genom att arbeta tillsammans, ett steg i taget. Vi är medlemmar i centrala nätverk som främjar och kräver ansvar och hållbarhet. Vi deltar aktivt i olika projekt för att främja ansvar och hållbarhet genom hela försörjningskedjan.

  • Sedan 2010 har vårt medlemskap i Amfori BSCI styrt vår upphandlingsverksamhet. Det hjälper oss att bygga upp rättvisa arbetsvillkor och se till rättigheterna för våra underleverantörers medarbetare. Uppförandekoden för AMFORI bygger på internationella konventioner.
  • Vi är en Bluesign® systempartner. Detta hjälper oss att övervaka våra underleverantörer i minsta detalj. Bluesign® - standarden består av fyra principer: produktiva resurser, konsumentsäkerhet, minimerade utsläpp till luften och vattnet samt arbetarskydd. Bluesign® partnerskapet ger oss också värdefull information om hållbara utvecklingslösningar.
  • Som medlem i FIBS företagsansvarsnätverk tar vi aktivt del i samhället för att främja finansiell, social och ekologisk hållbarhet och för att upprätthålla vår medvetenhet.
  • Som medlem i European Outdoor Group organisation deltar vi i projekt för hållbar utveckling och erhåller förstahandsinformation om hållbarhet i vår bransch.
  • Vi är medlem i Scandinavian Outdoor Group. Vi sätter upp nätverk med andra medlemmar och delar vår expertis inom hållbarhet med andra.
  • Vi är medlem i Finnish Textile & Fashion och deltar i dess projekt för hållbar utveckling, och får förstahandsinformation om hållbarhet i vår bransch.