VAD ÄR MINA KLÄDER TILLVERKADE AV?

Återvunnet material

Vi strävar alltid efter en hög kvalitetsnivå, förstklassiga tekniska egenskaper och att våra produkter är tillverkade på ett hållbart sätt. Återvunnet material möjliggör inte alltid de tekniska funktioner som är avsedda för en specifik produkt, men det är precis det området vi vill utveckla och hitta lösningar som säkerställer Haltis högkvalitativa standarder, utan att göra eftergifter på vårt miljöansvar. Detta är inte omöjligt, men kräver hårt arbete. Vi använder främst återvunnen polyester, som minskar vårt beroende av råolja och gör det också möjligt för oss att utnyttja material som annars skulle hamna på soptippen.

Vårt mål är att ständigt öka mängden återvunnet material i alla våra kollektioner. Läs mer i vår årsredovisning.

 

Trygga material och textilier

Vi är en bluesign® systempartner, vilket innebär att den inom branchen uppskattade och obundna organistaionen, bluesign® hjälper oss att noggrant övervaka material som våra underleverantörer använder och att utöka användningen av sunda och trygga komponenter i våra produkter. Genom bluesign®-systempartnerskapet minskar vi de negativa effekterna på människor och natur och garanterar också bästa möjliga tryggheten för både anställda och konsumenter.

 •  Läs mera om bluesign® processen här.
 • Läs mer om bluesign® kraven här.

 Vi följer REACH kemikalieförordningen utfärdad av EU och uppföljer SVHC-kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter på grund av deras egenskaper, för att hålla oss uppdaterade med förordningarna. Dessutom följer vi bluesign®s lista över förbjudna ämnen i de produkter med bluesign®-tyg. Varje bluesign®-godkänd kemisk produkt går igenom en detaljerad riskbedömning och listorna över förbjudna ingredienser uppdateras årligen. Dessutom måste tygleverantören förbinda sig till Haltis uppförandekod, kraven i köpeavtalet och de detaljerade kraven för varje typ av material. Läs mer i vår årsredovisning.

 

PFC fritt material

Perfluorerade föreningar (PFC) har länge varit viktiga ingredienser i produktionen av friluftskläder, eftersom man tidigare beräknat att det möjliggör vattentäthet och en lång hållbarhet av plagget. Under de senaste åren har de negativa effekterna av PFC studerats mer, och utan ordentligt skydd har de ansetts vara farliga för miljön och därigenom också för människorna. Vi har haft som mål att hitta PFC-fria behandlingar för våra produkter och sedan sommaren 2020 är alla våra produkter med DWR-vattenavstötande behandlingar helt PFC-fria. Alla skor som vi tillverkar är alltid helt PFC-fria.

 

Kampen emot mikroplaster

Vi vill producera tekniska friluftskläder, som bibehåller sin funktionalitet under utmanande förhållanden och som möjliggör utförandet av krävande sport- och utomhusaktiviteter. Ofta tillverkas tekniska kläder av syntetfibrer (PES eller PA) som ger önskade egenskaper, såsom tyg med goda fukthanterande egenskaper, andningsförmåga och värmeisolering. Även om dessa fibrer är långa, kan ändå små partiklar, eller mikroplaster, lossna i smabnad med tvätt. En del partiklar som spolas ut med tvättvattnet, hamnar i vattensystem, som transporteras av avloppsvatten och regn, även fast reningsverken kan separera 99 % av mikroplasterna. Massiva flytande öar av icke-biologiskt nedbrytbara mikroplaster har det talats om i nyheterna och de väcker också stor oro hos oss. Vi har greppat detta problem genom att använda postkonsument- och postindustriellt plastavfall i vår produktion. Vårt mål är att minska mängden plastavfall genom att göra långvariga högkvalitativa produkter och genom att ge råd om hur man underhåller kläderna på bästa sätt:

 • Undvik att tvätta syntetiska kläder så ofta. Ibland räcker det med att bara vädra plagget för att fräscha upp det.
 • Tvätta syntet- och naturfibrer separat. Studier har visat att det då lossnar mindre mikroplaster från plaggen.
 • Tvätta alltid fulla maskiner och undvik fintvätt, eftersom större volymer vatten gör att mikroplaster lossnar lättare.
 • Återvinn produktpaket i plast.

   

  Vi respekterar djur

  Vi använder bara fuskpäls i våra plagg. Dun- och fjädrarna som används i våra dunprodukter är biprodukter från livsmedelsindustrin och levereras av leverantörer som respekterar djurens liv och inte utsätter djur för skadliga processer. Detta övervakas och kontrolleras av den oberoende och frivilliga Responsible Down Standard (RDS). Alla våra dunprodukter har varit RDS-certifierade sedan 2014. Varje upphandlingsfas av dun kontrolleras, och djurgårdar granskas årligen. Dessutom använder vi oss av återvunnet dun.


  I våra produkter som innehåller ylle säkertsäller att lammen i ullproduktionen inte behandlas med smärtsam mulesingmetod.