VAD ÄR MINA KLÄDER GJORDA AV?

ÅTERVUNNET MATERIAL

Vi strävar alltid efter en hög kvalitetsnivå, förstklassiga tekniska egenskaper och att våra produkter är tillverkade på ett hållbart sätt. Återvunnet material möjliggör inte alltid de tekniska funktioner som är avsedda för en specifik produkt, men det är precis det området vi vill utveckla och hitta lösningar som säkerställer Haltis högkvalitativa standarder, utan att göra eftergifter på vårt miljöansvar. Detta är inte omöjligt, men kräver hårt arbete. Det återvunna syntetiska materialet som används i Haltis kläder och skor kommer från PET-flaskor och postindustriellt avfall. Vi använder främst återvunnen polyester, som minskar vårt beroende av råolja och gör det också möjligt för oss att utnyttja material som annars skulle hamna i deponier.

Sedan våren 2020 har vi haft i vårt sortiment monomaterialjackor tillverkade av upp till 50% återvunnet material och som kan återvinnas till 100%. 97% av höst- och vinterkollektionen 2122 och mer än 80% av vår- och sommarkollektionen 2022 innehåller återvunnet material. T.ex. 91% av vår- och sommarkollektionen av outdoor produktsegmentet innehåller återvunnet material. Närmare bestämt: polyester 52,5% (varav 53,2% är återvunnen PES), nylon/ polyamid 32,5% (varav 45% är återvunnen PA) och bomull och mulesingfri merinoull 7% (varav 100% är ekobomull). Detta uppgår till 74,5% hållbara material i vår- och sommarkollektionen för outdoor segmentet.     

Därutöver består vår – och sommarkollektionen 2021 till mer än 95% av ECO-produkter. När det gäller skosortimentet, så är cirka 64% av vår - och sommarskokollektionen 2021 ECO-skor, som innebär att överdelen är tillverkad av återvunnen polyester. Mängden återvunnet material i en ECO-sko är alltid mer än 60 %, oberoende av modell. Våra sovsäckar innehåller även återvunna yttertyger, foder och polyesterfyllningar. Ungefär hälften av våra ryggsäckar och madrasser i vår – och sommarkollektionen 2021 innehåller återvunnet material. Och 56% av våra nuvarande underställ har Haltis ECO-etikett tack vare att de innehåller återvunnen polyester eller mulesingfri merinoull. Vi arbetar ständigt med att öka mängden återvunnet material i alla våra kollektioner.

BLUESIGN® CERTIFIERADE TYGER OCH TILLBEHÖR

Det är livsviktigt för oss att alla tyger och tillbehör vi använder i våra produkter är säkra för tillverkaren, för miljön och för slutanvändarna, därför valde vi att bli en bluesign® systempartner.

Bluesign®, som är en respekterad oberoende organisation, arbetar för hållbar textilproduktion. Som bluesign® systempartner får vi kunskap och hjälp med vårt ständigt pågående arbete att bevara naturens värdefulla resurser, att minimera miljöpåverkan och att använda oss av de innovationer som finns för att möjliggöra detta.

Det finns steg en tillverkare måste vidta innan du blir en bluesign® systempartner. Det finns liknande steg för varumärken, klädtillverkare och kemiska leverantörer. Bluesign® partner måste uppfylla strikta kriterier och riktlinjer. De måste också slutföra en bluesign® företagsbedömning, underteckna avtalet, genomföra obligatoriska åtgärder inom en viss tidsram och följa en överenskommen färdplan. Bluesign® övervakar även sina partners efter den första bedömningen med omvärderingar minst vart tredje år, med uppföljningar av förbättringskrav, med testning och rapportering av kemikalieinventeringslista och nyckeltal för resurser.

Dessutom görs spårnings- och slumptester av bluesign® godkända produkter och oanmälda företagsbedömningar. För tillfället är tertiära leverantörer (som fiber och garn leverantörer) inte bluesign® systempartners, så för att minimera eventuella risker får de sekundära leverantörerna, nämligen tillverkarna vägledning hur de kan undvika att kritiska ämnen "importeras" genom råvarorna och hur använda bluesign® godkänd kemi i tillverkningsprocessen enligt rekommendationerna. Med hjälp av bedömning på plats, ser bluesign® att materialtillverkare hanterar sina processer och resurser väl. Här kan du läsa mer om bluesign®.

Bluesign® granskar oss också regelbundet och ser till att vi uppfyller deras stränga krav och ständigt förbättrar våra processer. Vi bedöms på basis av vår organisationsstruktur, vår policy för hälsa, säkerhet och miljö, försörjningskedja, material, ämnen och blandningar, rapportering och kommunikation samt leverantörsbedömning. Om vi har leverantörer som inte är bluesign® systempartners är det vårt ansvar att se till att utsläpp, socialt ansvar, hälsa, arbetar- och produktsäkerhet hanteras på lämpligt sätt.

Som bluesign®- partner försöker vi ständigt utöka mängden av produkter tillverkade av bluesign® certifierat material t.ex. i höst – och vinterkollektionen från år 2019/2020 var 29% av produkterna bluesign®-certifierade, medan 50% i höst- och vinterkollektionen för 20/21.

Här kan du läsa mer om bluesign® kriterier för varumärken.

FLUORKARBONFRI BEHANDLING

Perfluorerade föreningar (PFC) har för länge varit viktiga ingredienser i produktionen av friluftskläder, eftersom de möjliggör överlägsen långvarig vattenbeständighet. Under de senaste åren har de negativa effekterna av PFC studerats mer, och utan ordentligt skydd har de ansetts vara farliga för miljön och människorna. Vi har haft som mål att hitta PFC-fria behandlingar för våra produkter och sedan sommaren 2020 är alla våra vattenavstötande behandlingar helt PFC-fria.

VI ANVÄNDER INTE FARLIGA ÄMNEN

Vi är fast beslutna att följa EU:s banbrytande kemikalielagstiftning, som ska skydda människors hälsa, miljön och samtidigt främja innovation. Vi använder inte ämnen som är begränsade enligt REACH (EU:s förordning om registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemikalier) och vi kommer att noga övervaka kandidatförteckningen över ämnen som eventuellt kan inge mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen), för att hålla oss på rätt spår gällande lagstiftningen och ajour med den senaste forskningen.

Utöver detta följer vi bluesign® 's lista över begränsade ämnen i produkter som innehåller bluesign® tyger. Kemiska leverantörer måste respektera bluesign MRSL (Manufacturing Restricted Substance List) för gränsvärden för kemiska ämnen i kemiska produkter (BSBL) och de bluesign® konsumentsäkerhetsgränserna för färdiga produkter (BSSL). Kemikalieleverantörer förväntas säkerställa BSSL-gränsvärdena genom att beräkna från den kemiska produkten till den färdiga produkten och även bakåt från den färdiga produkten till den kemiska produkten för att respektera BSBL-gränsvärdena. Och bluesign® verifierar att kemiska leverantörer gör allt på rätt sätt med hjälp av en kemisk riskbedömningsprocess. Varje kemisk produkt som är bluesign® godkänt har gått igenom denna mycket stränga process och helt följer gränserna. Med regelbunden övervakning och testning, garanteras den övergripande integriteten i systemet. BSBL och BSSL uppdateras en gång per år. Den bluesign® begränsade ämneslistan genereras från BSSL med en motsvarande testningsmatris som tillåter oss, varumärken, göra RSL-testning och se till att vi alltid är lagligt kompatibel. Vi har nått vårt mål att utöka mängden bluesign®-certifierade produkter till 50% i höst- och vinterkollektionen 20/21. Läs mer om bluesign® här.

För att se till att vi inte bara litar på våra partners, har vi även en egen lista över begränsade ämnen som anges i Haltis tyginköpsavtal. Alla våra leverantörer skriver under detta kontrakt. För att bli en Halti tygleverantör, måste leverantörerna uppfylla Haltis uppförandekod, tyginköpsvillkor samt uppfylla särskilda krav för varje materialtyp. Halti har en formell process för att välja tygleverantörer att arbeta med. För det första analyserar vi företagets profil, befintliga klientbas samt efterlevnads- och ekocertifikat. Vi kör en kapacitetsanalys där vi ber leverantören om deras egen bedömning och pre-offerter. Vi analyserar deras utrustning och anläggningar noggrant. Om vi är på väg att välja en viss leverantör, gör vi platsbesök, prekvalitetsinspektioner och pre-CSR-revisioner. När vi bestämt oss för att gå vidare med partnerskapet, börjar vi med en testorder som övervakas noga av vårt lokala kvalitetsstyrningsteam. Testorderna följs av regelbundna och periodiska efterlevnadsrevisioner.

Enligt Haltis tyginköpsavtal har ytterligare följande skadliga ämnen förbjudits: kvicksilverföreningar, PVC, azo-färger, ftalater, klorerade paraffiner, kadmium (CAS nr 7440-43-9, EINECS nr 231-152-8) och dess föreningar, tris (2,3 dibromopropyl) fosfat (CAS nr 126-72-7), Tris (aziridinyl)fosfinoxid (CAS no5455-55-1), pentaklorfenol (CAS nr 8 nonylfenol C6H4(OH)C9H19, nonylfenol etoxilat(C2H4O)nC15H24O, bly eller krom, dimetyl fumarat (DMF).

KAMPEN MOT MIKROPLAST

Vi vill producera tekniska friluftskläder, som bibehåller sin funktionalitet under utmanande förhållanden och som möjliggör utförandet av krävande sport- och utomhusaktiviteter. Ofta tillverkas tekniska kläder av syntetfibrer (PES eller PA) som ger önskade egenskaper, såsom tyg med goda fukthanterande egenskaper, andningsförmåga och värmeisolering. Även om dessa fibrer är långa, små partiklar, eller mikroplaster, kan de lossna när kläder tvättas. En del partiklar som spolas ut med tvättvattnet, hamnar i vattensystem, som transporteras av avloppsvatten och regn, trots att reningsverken kan separera 99 % av mikroplasterna. Massiva flytande öar av icke-biologiskt nedbrytbara mikroplaster har det talats om i nyheterna och de väcker också stor oro här i Finland. Vi strävar efter att ta itu med detta problem genom att använda postkonsument- och postindustriellt plastavfall i vår produktion. Vårt mål är att minska mängden plastavfall genom att göra långvariga högkvalitativa produkter och genom att ge råd om hur man underhåller kläderna på bästa sätt:

Det här kan du göra

  • Tvätta syntetiska kläder mer sällan. Ofta räcker det med att vädra kläder och att ta bort fläckar med en våt trasa.
  • Tvätta syntet- och naturfibrer separat. Studier har visat att på detta sätt, slits färre fibrer loss.
  • Fyll upp maskinen och undvik känsliga tvättcykler, eftersom större volymer vatten gör att mikroplaster lättare lossnar.
  • Återvinn produktpaket i plast och köp istället begagnade kläder eller färre klädesplagg av bra kvalitet som du använder länge.

 

VÅRA EKOPRODUKTER

För att göra information om våra produkters ursprung och material mer lättillgänglig, skapade vi ECO-etiketter. ECO innebär att en produkt skall uppfylla minst ett av följande krav:

  • Det använda materialet uppfyller Bluesign® kraven.
  • Produkten är tillverkad av återvunnet material.
  • Vattenavstötande behandlingen är helt PFC-fri.
  • Produkten är tillverkad av ekologisk bomull.
  • Etiskt producerade och certifierade dun, som är en biprodukt av livsmedelsindustrin och kan spåras.

Du kan känna igen ECO-produkterna på ECO-etiketten. I Halti.fi webbshop anges ECO-märkningen i produktbeskrivningen. Alternativt kan du söka efter alla ECO-produkter genom att skriva in "ECO" i sökfältet. Vårt mål är att kontinuerligt öka antalet ECO-produkter. Sommaren 2021 är hela vår Halti Outdoor-kollektion märkt med ECO. Vi är mer än stolta över denna bedrift.

VI RESPEKTERAR DJUR

Vi använder bara fuskpäls i våra plagg. Dun- och fjädrarna som används i våra dunprodukter är biprodukter från livsmedelsindustrin och levereras av leverantörer som respekterar djurens liv och inte utsätter djur för skadliga processer. Detta övervakas och kontrolleras av den oberoende och frivilliga Responsible Down Standard (RDS). Alla våra dunprodukter har varit RDS-certifierade sedan 2014. Varje upphandlingsfas av dun kontrolleras, och djurgårdar granskas årligen. Dessutom ser vi till att lamm i ullproduktion inte behandlas med smärtsam mulesingmetod.

EKOLOGISK BOMULL

Den största utmaningen i produktionen av bomull, inklusive ekologisk bomull, är den massiva konsumtionen av vatten. För att minska vattenförbrukningen minskar vi aktivt användningen av bomull i våra kläder och syftar till att hitta alternativ för ekologisk bomull. Överallt där bomull är en integrerad del av produkten strävar vi efter att använda ekologisk bomull. Inga konstgödsel eller grödors skyddsmedel används vid framställning av ekologisk bomull. Det är ett mycket säkrare alternativ än normalt producerad bomull för slutanvändare, personer som arbetar på bomullsgårdar eller i materialbearbetning, samt för den omgivande naturen, vattendrag och djur.