VEM TILLVERKAR MINA KLÄDER?

Långsiktiga relationer med fabrikerna

Långvariga relationer med fabrikerna är av avgörande betydelse för Halti och vissa relationer har upprätthållits sedan 40 år tillbaka. Att uppnå en hållbar utveckling kräver samarbete.

Vi producerar kläder, skor och utrustning i många olika länder. Med åren har Kina blivit den största tillverkaren av krävande tekniska produkter inom sporttextilindustrin. Delar av vår produktion finns också i Europa. Strumpor och mössor tillverkar vi i Finland. Vårt kvalitetskontrollteam besöker regelbundet fabrikerna för att få kunskap och insikt i hur och under vilka förutsättningar våra produkter tillverkas. Vi publicerar en leverantörslista, där vi noterar var varje produktgrupp tillverkas och hur länge vårt samarbete pågått med respektive fabrik.

 

Du som tillverkar mina kläder, hur mår du?

Fabriksarbetare är en viktig del av vår produktförsörjningskedja och vi vill ta väl hand om dem. Vi är medlemmar i den internationella organisationen Amfori BSCI. Det hjälper oss att se till att de anställda arbetar regelbundna timmar under korrekta förhållanden och får tillräcklig lön. Vi accepterar inte något barnarbete, korruption eller diskriminering. Vi strävar efter att förbättra medarbetarnas medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter att påverka eventuella brister på arbetsplatsen. Att vara medlem i

AMFORI BSCI kräver regelbundna, objektiva, opartiska och oberoende revisioner av en extern revisor.
Amfori BSCI erbjuder regelbunden utbildning för leverantörerna om samhällsansvarsämnen och hur de ska implementeras som arbetsgivare. Halti uppmuntrar starkt alla sina leverantörer att ta del av Amfori Academy för vidareutbildning och utveckling.

Vi försöker ta vara på fabrikernas lågsäsonger och därmed göra vårt för att minska övertidspressen på de anställda och möjliggöra för dem att ha en stabil försörjning året om. Vi följer Amfors praxis för reklamationshantering samt deras mål och instruktioner för att möjliggöra en tillräcklig levnadsstandard för de anställda på våra fabriker. Läs mer i vår årsredovisning.

Läs mer om Amorfi BSCI

 

Urvalsprocess för leverantörer

Halti har en formell process för att välja leverantörer att arbeta med. För det första analyserar vi företagets profil, befintliga klientbas samt certifikat. Vi gör en kapacitetsanalys där vi ber leverantören om deras egen bedömning och pre-offerter. Vi analyserar deras utrustning och anläggningar noggrant. Om vi är på väg att välja en viss leverantör, gör vi platsbesök, pre-kvalitetsinspektioner och pre-CSR-revisioner. När vi bestämt oss för att gå vidare med partnerskapet, börjar vi med en testorder som övervakas noga av vårt lokala kvalitetstyrningsteam. Testorderna följs av regelbundna och periodiska efterlevnadsrevisioner.