Sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig: Halti Oy Business ID: 1896680-7
Adress: P.O. Box 100, Massbyvägen 101, FI-01151 Söderkulla, Finland


Halti Oy har åtagit sig att skydda de personers personuppgifter, som den samlar in i sin affärsverksamhet. Denna sekretesspolicy beskriver hur Halti Oy behandlar personuppgifter, relaterade till

 • kundrelationer
 • marknadsföring
 • rekrytering
 • underhåll av partnerskap
Denna sekretesspolicy klargör också hur data, från vilka ingen person kan identifieras, samlas in på våra webbplatser och i vår nätbutik med hjälp av analyser. Vi vill att de personer vars personuppgifter vi samlar in förstår deras rättigheter relaterade till personuppgifter. Denna sekretesspolicy beskriver för vilka ändamål vi samlar in och använder personuppgifter, vilken typ av uppgifter vi samlar in, varifrån uppgifterna har samlats in, hur registrerade kan få sina uppgifter raderade från våra personregister och hur registrerade kan återkalla alla samtycken de har gett till behandling av personuppgifter.
 

VILKA SKÄL FINNS FÖR ATT ANVÄNDA PERSONUPPGIFTER?

Rätten att använda personuppgifter baseras på någon av följande grunder: 

 • Samtycke: Vårt företag har fått ett förhandssamtycke till behandling av personuppgifter. Vi har fått detta samtycke i skriftligt eller muntligt format, via e-post eller i samband med ett köp som gjorts från vår nätbutik eller en prenumeration på nyhetsbrev.
 • Uppfyllande av ett avtal: Behandling av uppgifter är nödvändig för att uppfylla ett avtal, såsom att leverera en produkt som köpts från vår nätbutik.
 • Legitima intressen: Behandlingen av uppgifter är nödvändig för att kunna utföra Halti Oy:s legitima intressen.

 

VILKEN TYP AV DATA SAMLAR HALTI IN OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?

Vi behandlar endast personuppgifter, vars behandling är rimligt nödvändig för de ändamål som definieras i denna sekretesspolicy.

 

DATA SOM SAMLATS IN FRÅN KUNDER

Vi samlar in data från våra kunder för att leverera produkter som köpts från vår nätbutik och för hantering av kundrelationer. Vid användning av nätbutiken erhålls uppgifter huvudsakligen från användaren av nätbutiken, dvs kunden, som tillhandahåller data när en beställning görs. Kunderna kan också tillhandahålla data vid registrering av Halti Nyhetsbrev eller på kampanjsidan för Halti nyhetsbrev eller via applikationer.

Följande uppgifter samlas in från kunder som gör inköp via vår nätbutik:

 • Autentiseringsdata: förnamn och efternamn
 • Kontaktuppgifter: adress, e-postadress och telefonnummer
 • Betalningsuppgifter som rör clearing av betalningstransaktioner, returer och eventuella kreditinformationskontroller
 • Inköpshistorik, inklusive beställda och returnerade produkter
 • Leveransdata som behövs för att leverera produkter
 • Feedback som ges och meddelanden som skickas
 • Deltagande i eventuella uttagningsprov eller kundnöjdhetsundersökningar för vilka kontaktuppgifter begärs

Vi använder tredje parts tjänster för att behandla betalningar och tjänster av ett logistikföretag för leveranser, för vilka kunder vidarebefordras till webbplatser av tredje part. Som ett resultat gäller villkoren och sekretesspolicyn för den specifika tjänsteleverantören. Halti Oy sparar inga betal- eller kreditkortsuppgifter i sina system.

Halti Oy använder data för hantering av kundrelationer och användarautentisering. Data används för att bearbeta, leverera, byta, returnera och arkivera order. Om det uppstår några problem kan kundordern spåras och kunder kan kontaktas i förhållande till sina beställningar. Vi använder data i vår kundtjänst så att vi kan ge bästa möjliga service gällande våra produkter och leveranser. Personuppgifter kan också behandlas i frågor som rör garantier.

Data kan användas för att rikta reklam till registrerade som har gett sitt samtycke till marknadsföring. Marknadsföringsaktiviteter inkluderar e-post, direkt och digital marknadsföring (social medial, displayannonsering, sökmotorannonsering).

Personuppgifter behandlas på grund av uppfyllandet av ett avtal (köpavtal online) eller medgivande av registrerade.

 

DATA SOM SAMLAS IN PÅ VÅRA WEBBPLATSER MED HJÄLP AV ANALYSER

Följande data samlas in från besökare på våra webbplatser med hjälp av analyser:

 • Användarkontodata, webbläsare, operativsystem, enhetsmodell, IP-adress, tid för upprättande av anslutningen och anslutningens varaktighet
 • Om platsdata är aktiverat sparas GPS-koordinater och liknande platsdata.
 • Cookies och andra identifieringsuppgifter (läs mer här)
 • Information om marknadsföringskampanjer och alla andra uppgifter som samlas in på grundval av samtycke

Data som samlas in med hjälp av cookies, sociala medier och analyser är anonyma och kan inte användas för att identifiera individer. Vi använder dessa data för att analysera användare av våra webbplatser så att vi kan tillhandahålla bättre tjänster och rikta marknadsföringsaktiviteter. Data samlas in om antalet besökare, varaktigheten av varje besök, sidbelastningar och försäljning av produkter.

 

UPPGIFTER SOM SAMLATS IN FRÅN ARBETSSÖKANDE

För rekryteringsprocesser samlar vi in personuppgifter från arbetssökande. Vi behandlar de personuppgifter som lämnas för att fylla den specifika lediga tjänsten och, med avseende på öppna ansökningar, för att tillsätta framtida lediga tjänster och bedöma förutsättningar för anställningsförhållanden.

Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter som tillhandahålls av personer för rekryteringsprocesser.

 

UPPGIFTER SOM SAMLATS IN FRÅN PARTNER

Vi samlar in personuppgifter om kontaktpersonerna och andra representanter från våra leverantörer och andra samarbetspartners för att kunna upprätthålla partnerskap och för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Rätten att behandla personuppgifter om leverantörer och andra partners bygger på ett avtal som tecknats med varje specifik partner eller legitima intressen för att behandla personuppgifter om anställda eller andra representanter för partner.

 

VEM KAN FÅ TILLGÅNG TILL MINA PERSONUPPGIFTER?

Dina uppgifter kan endast nås av enskilda personer som behöver bearbeta uppgifterna för att utföra sina arbetsrelaterade uppgifter. Personuppgifter behandlas av våra leverantörer som utför uppgifter i Halti Oys namn på basis av ett avtal. Leverantörer kan endast behandla personuppgifter för ändamål som definieras i denna sekretesspolicy, och de måste utföra korrekt teknisk och organisatorisk uppgiftsskyddsverksamhet.

Halti Oy lämnar inte ut eller säljer några uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, bortsett från företag inom samma koncern. Personuppgifter kan överföras utanför EU eller EES genom att använda korrekta skyddsmetoder i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, 2016/679). Skyddsmetoderna omfattar avtal som bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler som finns här.

Halti Oy ansvarar inte för uppgifter konsumenten själv förmedlar vidare till tredje part, till exempel i sådana fall då konsumenten förmedlar vidare ett transaktions e-mail eller meddelande som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara en orderbekräftelse eller ett meddelande om övergiven varukorg.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG NÄR DET GÄLLER MINA PERSONUPPGIFTER?

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter:

Du kan avstå från att lämna personuppgifter till oss i situationer där vi samlar in personuppgifter direkt från dig. Observera att du i detta fall inte kan göra beställningar eller byta produkter i nätbutiken eller returnera produkter till nätbutiken. Att ta del av rekryteringsprocesser är inte heller möjligt utan behandling av personuppgifter.

Du kan begära en rapport om hur vi behandlar dina uppgifter samt begära en kopia av de personuppgifter vi har sparat om dig.

Du kan vägra direktmarknadsföring. Vi lägger till en avregistreringslänk till alla elektroniska marknadsföringsmeddelanden vi skickar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till direktmarknadsföring. Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi omedelbart att uppdatera vår databas och inte längre skicka några direktmarknadsföringsmeddelanden till dig. Vi kan dock komma att kontakta dig om det är nödvändigt för de produkter eller tjänster du har beställt.

Om behandlingen av uppgifter baseras på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter.

I vissa situationer kan du begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas till en del av våra tjänster. Du kan ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av en motiverad anledning. Vi raderar data inom rimlig tid, förutsatt att det inte finns någon rättslig grund för att underhålla dina uppgifter. Observera att raderingen av ditt kundkonto är slutgiltig och att dina uppgifter inte kan återställas senare.

Du kan begära att eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas till. Vi strävar alltid efter att säkerställa att de personuppgifter vi har är korrekta. Vänligen kontrollera dina uppgifter när du gör en beställning i vår nätbutik.

Om de uppgifter du har lämnat behandlas automatiskt på grundval av ett avtal eller ditt samtycke har du rätt att få uppgifterna i organiserat, vanligt förekommande och datorläsbart format och rätt att få dina uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Vänligen skicka ett mail info@halti.fi om du vill utöva dina tidigare nämnda rättigheter. Om du misstänker att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot bestämmelser kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

HUR LÄNGE LAGRAR HALTI PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar personuppgifter så länge som krävs för att kunna utföra de ändamål som definieras i denna sekretesspolicy. Vi kan lagra uppgifter längre om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Redovisning och eventuella påståenden som presenteras gällande konsumenthandel kan kräva att data lagras längre.

 

KLARNA 

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.