KLIMATPÅVERKAN

VÅRT MÅL: KOLDIOXIDNEUTRAL 2022

Hållbarhet är kärnan i Haltis strategi och vi har satt upp ett ambitiöst mål: vi vill vara koldioxidneutrala av vår egen verksamhet i vårt huvudkontor i Finland 2022. Vi började beräkna vårt koldioxidavtryck år 2018, som därmed utgör vårt basår när vi mäter vår framgång med att minska vårt koldioxidavtryck. Vi har beslutat om flera åtgärder för att minimera och kompensera vårt miljöavtryck mot att nå målet. Men oroa dig inte – vi kommer inte att stanna vid det. Vi kommer ständigt att hitta sätt att minimera vårt fotavtryck även utanför vår egen verksamhet, och vi har börjat samla in data för att beräkna våra produkters koldioxidavtryck också. Vi uppmuntrar även dig att ta väl hand om dina kläder, bära dem så länge som möjligt och återvinna dem. Läs mer om våra åtgärder mot koldioxidneutralitet.

DET ÄR SÅ VI BERÄKNAR VÅRT KOLDIOXIDAVTRYCK

Ramverket vi använder för att beräkna och rapportera våra utsläpp av växthusgaser är världens mest utnyttjade standard för en organisations koldioxidavtryck: Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG). Enligt GHG- protokollet är verksamhetens direkta- och indirekta koldioxidutsläpp indelade i olika så kallade scope – 1,2 och 3. Syftet med indelningen är att dela upp utsläpp efter den påverkan verksamheter har över sina utsläpp och synliggöra hur flera verksamheter kan vara delaktiga i ett och samma utsläpp.

Scope 1) omfattar direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade verksamheter

Scope 2) omfattar indirekta utsläpp från användning av inköpt energi

Scope 3) omfattar alla återstående utsläppskällor

Vi har gjort beräkningarna med ett verktyg som tillhandahålls av Greenhouse Gas Protocol.

Under 2018, vårt basår, beräknade vi våra scopes 1 och 2 utsläpp helt och hållet och av scope 3 beräknade vi logistik och resor, exklusive tillverkning. Eftersom vårt mål är att vara koldioxidneutrala av vår egen verksamhet år 2022, kommer vi att fokusera på att rapportera det, och utesluta köpta varor och tjänster och utomeuropeisk logistik.

År 2019 var vår egen verksamhets koldioxidavtryck (scope 1 och 2) 137256kg CO2-eq och sjönk med 73% till 79201kg CO2-eq 2020. Du hittar vår fullständiga rapport sedan 2019 här.

Därutöver, har vi har börjat samla in information från våra leverantörer för att kunna räkna även tillverkningsutsläppen av Scope 3.

Vi är stolta över att kunna säga att vi har minskat vår egen verksamhets (huvudkontorets) avfallsavtryck från 8,2 ton (2019) till 6,8 ton (2020). För mer information läs här. Vi återvinner allt papper, kartong, bio, glas och plast enligt finska avfallsåtervinningsbestämmelser. För att minimera vårt avfall använder vi 3D-designprogram, packar tätt och skickar större antal artiklar på en gång. Vi skriver ut endast när det är absolut nödvändigt och våra papperskataloger har blivit digitala. Se vår egen verksamhets avfallsrapport här. I våra butiker är personalen utbildad för att återvinna allt avfall enligt föreskrifterna från varje fastighetsägare.

DET ÄR SÅ VI MINSKAR VÅRT KOLDIOXIDAVTRYCK

År 2019 var vår egen verksamhets koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) 137256 kg koldioxidekvivalenter och minskade med 73% till 79201 kg koldioxidekvivalenter år 2020. För att minska våra koldioxidutsläpp i scope 1,2 och 3 har vi vidtagit flera åtgärder: 

  • Vi har börjat använda bio-diesel i alla våra bolags ägda dieselfordon i början av 2020. Detta beräknas minska våra dieselbränsleutsläpp med 45 % (scope 1). Genom att använda bio-diesel samt övergå till hybridfordon uppskattar vi minska utsläppen med 70% år 2021.
  • År 2018 var våra egna elproduktionsutsläpp (scope 2) 31289 kg koldioxidekvivalenter. För att minska det har vi ändrat våra egna anläggningars (huvudkontorets) energikälla till 100% förnybar vattenkraft i början av 2020. Utöver detta har vi solpaneler som ger 33,2% av all energi vi använder i anläggningen. Vi har butiker som använder den energi som tillhandahålls av anläggningens ägare och vi uppmuntrar dem att använda förnybar energi.
  • Alla våra paketleveranser till kunderna är klimatneutrala tack vare vår finländska partner POSTI och vår internationella logistikpartner UPS.

FÖRPACKNINGAR

När det gällar förpackningar, använder vi miljövänliga återvinningsbara kartonger och sedan vår- och sommarkollektionen 2021 använder vi 100% återvunnen plast i vår bulktransport. Koldioxidavtrycket för våra plastpåsar i polyeten var 0,9 CO2/ kg och genom att genom att ändra våra plastpåsar i polyeten till återvunnen plast kan vi minska koldioxidavtrycket, enligt studier, med 24%. Vårt mål är att se till att alla våra plastförpackningar är återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara till 2025 i de länder där vi säljer våra produkter.

Plastpåsarna spelar dock en viktig roll för att skydda produkten från fukt, mögel och skador under transporten och eftersom vi inte helt klarar oss utan plastpåsar, försöker vi ändå minska användningen av plast eller minska storleken på våra plastpåsar där det är möjligt. För att göra detta har vi börjat vika produkter annorlunda så att vi kan använda mindre påsar, även om produkterna kan bli skrynkliga.

Dessutom tittar vi på förpackningsavfall i samband med den lokala återvinningsinfrastrukturen. Om det finns system för att återvinna förpackningar – och fånga upp värdet i förpackningen som slängts – minskar detta den totala miljöpåverkan av förpackningsavfallet.

LOGISTIK

Effektiva transporter i tid från produktion till våra kunder lägger grunden för kundnöjdhet samtidigt som miljöpåverkan och utsläppen av växthusgaser minskar. Å andra sidan orsakar förseningar av något slag att växthusgasutsläppen ökar. Detta beror på att leveranser med kortare ledtider, såsom flygfrakt, släpper ut betydligt mer växthusgaser än sjöfrakt. Lufttransporter används i undantagsfall då snabb leverans måste prioriteras av olika skäl. Våra transporter från Asien till Finland sker huvudsakligen med sjöfrakt, medan transporter från europeiska producenter till vårt centrallager till butiker huvudsakligen sker med tåg och lastbilar.

Under de tre senaste åren har antalet transporter från våra leverantörer till vårt centrallager minskat och därmed har även koldioxidutsläppen minskat med 7,67% från 759757 (kg CO2-eq) ton koldioxidekvivalenter år 2018 till 701458 (kg CO2-eq) ton koldioxidekvivalenter år 2020.

Det finns flera orsaker till minskningen av växthusgasutsläppen, varav den viktigaste är minskningen av antalet transporter tack vare noggranna prognoser och strikt material- och produktionsplanering både av oss och våra leverantörer. Och genom att använda 3D-designprogram har vi minskat mängden försäljningsprover med över 50% från vår- och sommarkollektionen år 2020 till 2021. Denna 50-procentiga minskning av flygfrakt av försäljningsprover från Asien till Finland motsvarar en minskning på 299,6 kg koldioxidekvivalenter enligt vår logistikpartner.

Våra leveranser till näthandelskunder är även klimatneutrala tack vare vår finländska lager- och logistikpartner Posti (för mer information läs här) och internationella logistikpartner UPS (för mer information läs här). Dessutom minimerar vi affärsresor genom att använda fjärrarbetsverktyg och instruera vår personal att resa lätt. Vid långdistansflyg väljer vi Finnair på grund av deras nya, mer bränsleeffektiva flygplan.

Vi letar också ständigt efter fler tillverkare i Europa för att ytterligare minska de logistiska utsläppen.

Intresserad av siffrorna? Här är vår färdplan mot koldioxidneutralitet.

DET ÄR SÅ VI KOMPENSERAR

Tillverkning och sjöfart kommer tyvärr alltid att lämna ett litet spår. Det är därför vi kompenserar de delar som vi inte har makt att minska ner till noll.

Sedan 2020 har vi kompenserat alla våra kurirsändningar till utlandet samt affärsresor med flyg (scope 3).

 

I ETT NÖTSKAL KOMMER VI ATT:

2021

  • Öka mängden återvunnet syntetmaterial i våra kollektioner, använda endast återvunnet dun och endast ekologisk bomull i 100% bomullsprodukter
  • Hitta fler ekologiska färgningsmetoder
  • Hitta nya produktionsplatser i Europa
  • Introducera återvinningslådor i Halti-butikerna

2022

  • implementera WWF Green Office - miljöledningssystem
  • Webbutiksprogram som gör det möjligt för våra konsumenter att mata in sina mått och få personliga passformsrekommendationer baserat på faktiska produktdata.

RÄKNA PRODUKTENS KOLDIOXIDAVTRYCK

År 2020 har vi börjat samla in data för att räkna våra produkters koldioxidavtryck. Produkternas koldioxidavtryck består av utsläppen av fiber och annan materialproduktion, tillverkning, logistik, användning av produkten och hanteringen av dem när de är uttjänta. Vi måste ha exakt information om alla ovanstående för att kunna bilda en livscykelanalys (LCA) av en produkt. Enligt studier orsakar sammansättningen av tyger, färgning, och hanteringen av dem när de är uttjänta den största negativa miljöpåverkan, så dessa är de områden vi måste uppmärksamma mest.

LÄS MER HÄR