Halti ansluter sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) som del i företagets arbete mot global uppvärmning

Halti ansluter sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) som del i företagets arbete mot global uppvärmning

Halti ansluter sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi) i syfte att sätta upp utsläppsminskningsmål i linje med Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Detta åtagande kommer att inbegripa en omfattande utsläppsbedömning över hela vår värdekedja med start under 2025. Därefter kommer vi att definiera mål för att minska Haltis utsläpp. Genom att ansluta oss till SBTi har vi också blivit en del av en global Race to Zero-kampanj tillsammans med över 11 000 icke-statliga aktörer, som företag, städer, regioner och institutioner över hela världen.

Så här säger Aki Kuusilehto, VD för Halti: ”Vi vill vara branschledare inom hållbarhet. Vi är emellertid inte intresserade av ”greenwashing” – vi har bestämt oss för att arbeta faktbaserat. Detta är en av anledningarna till varför vi anslutit oss till Science Based Targets Initiative. Hållbarheten finns i centrum för våra värderingar och strategier, men den är också en pågående resa som ständigt utmanar oss. Vi anser att hållbarhet, i synnerhet i branschen för friluftskläder, är ett mått på legitimiteten i ett företags verksamhet.”

WWF Green Office-rapportering

I vårt arbete med SBTi-åtaganden i hela vår värdekedja ser vi också över vår verksamhet i Finland genom WWF Green Office. Vi lämnar över årsredovisningar till WWF:s rapporteringssystem, som utvärderas vart tredje år. Vi har fått ett WWF Green Office-certifikat som bevisar att vi har förbundit oss att uppfylla WWF Green Office-kriterierna.

Laura Roman, verksamhetschef på Halti, berättar: ”År 2022 var våra utsläpp 3,57 ton CO2 per person. Utan jämförbara data strävar vi efter att minska utsläppen genom logistikoptimering, avfallsåtervinning, energibesparing och mer vegetarisk mat i verksamheten. Resor bidrar till 56 procent av våra utsläpp, men vi håller på att ställa om vår fordonspark från bensin- och dieseldrivna bilar till elbilar.”

”Jag är en del av vårt särskilt utsedda Green Office-team som arbetar tillsammans med övrig personal i detta gemensamma uppdrag genom att övervaka våra mål, dela information och utbyta energispartips med varandra”, fortsätter Laura Roman.

Utöver vårt fokus på klimatrelaterade frågor lägger Halti stor vikt vid tidlös och slitstark design, att omfamna cirkuläritet och att öka användningen av återvunna material och bluesign®-material. Denna höst har vi introducerat vi två affärsmodeller för cirkulär ekonomi under temat ”Halti 2nd Round”. Våra kunder i Finland har nu möjlighet att köpa, sälja, reparera och donera begagnade Halti-plagg genom oss.

Halti siktar på att initiera utsläppsberäkningar över hela vår värdekedja med ett nytt produktdatahanteringssystem under 2025. Efter att ha samlat in nödvändiga data kommer vi att fastställa vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål i linje med SBTi.

Science Based Targets Initiative är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources Institute) och FN:s Global Compact. Syftet med detta initiativ är att göra vetenskapsbaserade utsläppsminskningar till en vägledande princip för företag över hela världen.

För mer information om Haltis hållbarhetsarbete, besök vår hållbarhetswebbplats