Haltis huvudkontors utsläpp minskade - arbetet med Green Office fortsätter

Halti WWF Green Office

Haltis huvudkontor i Sibbo i Finland fick WWF:s Green Office-certifiering 2022. Det visar att Halti tar hänsyn till miljöfrågor i sina lokaler, sitt beslutsfattande och sin verksamhet. WWF Green Office är ett miljösystem för kontor och arbetsplatser som ger verktyg för att bedöma kontorets miljöpåverkan och förbinda sig att minska miljöbelastningen i enlighet med principerna för kontinuerlig förbättring. Haltis huvudkontor granskas av WWF vart tredje år och Halti rapporterar årligen om de uppnådda resultaten i WWF:s rapporteringssystem.

"2023 var det första året som vi jämförde vår egen verksamhet med föregående år. Det är glädjande att notera att vår totala förbrukning och våra utsläpp minskade jämfört med år 2022. Den viktigaste faktorn som bidrog till denna framgång var uppvärmningsmetoden, eftersom vi kunde spara energi avsevärt jämfört med föregående år. Jämfört med 2022 ökade dock utsläppen från transporter och inköp på Haltis huvudkontor", säger Laura Roman, Head of Operations med ansvar för Haltis hållbarhetsfrågor.

Sedan några år tillbaka har Halti ett dedikerat Green Office-team som ansvarar för att implementera Green Office-arbetet i hela organisationen. I teamet ingår representanter från alla Haltis arbetsgrupper, och alla som tycker att frågan ligger Halti varmt om hjärtat kan vara med.

"Green Office-teamet organiserar interna evenemang, ger riktlinjer för till exempel hållbar pendling, avfallsåtervinning, ansvarsfull catering och hållbar upphandling. Miljöarbete innebär små dagliga val, och en av uppgifterna för vårt Green Office-team är att påminna oss själva och våra kollegor om dessa viktiga val", säger Pirjo Akkanen, personalchef och medlem i Haltis Green Office-team.

För 2024 har Halti satt upp målet att ytterligare öka medvetenheten om miljöarbetet bland personalen. Ett annat utmanande mål är att hålla utsläppen från upphandlingar på dagens nivå, även om verksamheten växer. Halti har också som mål att minska trycksaker och blandat avfall, samt att byta elkälla till förnybar energi.

"Som ett företag som siktar på internationell tillväxt är det oundvikligt att inköp och affärsresor kommer att öka. Ibland är det svårt att hitta ställen att minska utsläppen på, men genom att använda den förbrukningsmätare som Green Office tillhandahåller och granska vårt dagliga beteende kommer vi säkert att hitta utrymme för förbättringar på alla områden", avslutar Laura Roman.